اقلام موجود فروشگاه اینترنتی گل آرای

نسخه قابل چاپ

چیدمان بر اساس عنوان محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)

سانسوریا
    سانسوریا مدادی رنگی
    مدادی صورتی ۹۵۰,۰۰۰ریال
    مدادی بنفش ۹۵۰,۰۰۰ریال
    مدادی قرمز ۹۵۰,۰۰۰ریال
    سانسوریا مینیاتوری
    بلک گلد ۶۵۰,۰۰۰ریال
    گلد فلیم ۵,۱۰۰,۰۰۰ریال
    بلک دراگون ۷۰۰,۰۰۰ریال
    سیلور ابلق ۷۵۰,۰۰۰ریال
    بلک جک ۳,۱۵۰,۰۰۰ریال
    سانسوری کراواتی ۱۵۰,۰۰۰ریال
    سانسوریا دیاموند ۳,۳۵۰,۰۰۰ریال
گل آرایی
گیاهان خاص
    کریپتانتوس
    کریپتانتوس قرمز ۶۵۰,۰۰۰ریال
    کریپتانتوس ۳۵۰,۰۰۰ریال
لاکی بامبو
    لاکی بامبو بافته شده
    بافت 6 شاخه ای ابلق ۱,۵۰۰,۰۰۰ریال
    بافت 30 شاخه ای ۶,۵۰۰,۰۰۰ریال
    لاکی بامبو تک شاخه
    لاکی بامبو درجه A ۱,۲۰۰,۰۰۰ریال
وابیکوزا،تراریوم،پالوداریوم
    رومیزی
    وابیکوزا چند وجهی ۳,۵۰۰,۰۰۰ریال
    پالوداریوم ۹,۸۰۰,۰۰۰ریال
    وابی کوزا مدل استوایی 01 ۸۵۰,۰۰۰ریال
    بالن پیرکس 3 ۶۵۰,۰۰۰ریال
    گردنبند و آویز
    آویز سبز مدل قرص ماه ۳۵۰,۰۰۰ریال
    آویز سبز زنجیری به همراه جعبه هدیه ۴۵۰,۰۰۰ریال
بن سای
    بن سای آپارتمانی
    بن سای پیت استروم ۳,۸۰۰,۰۰۰ریال
    بن سای جنسینگ 15 ساله ۳,۵۰۰,۰۰۰ریال
    بن سای پرتولاکاریا کوچک ۱,۶۰۰,۰۰۰ریال
    فوکیا گلدان سنگی ۱,۵۰۰,۰۰۰ریال
    جید مینیاتور فرم ایستاده ۳,۹۰۰,۰۰۰ریال
    بن سای پرتولاکاریا 10 ساله ۴,۲۰۰,۰۰۰ریال
    سریسا ابلق سابز کوچک ۱,۸۰۰,۰۰۰ریال
    سریسا ابلق سایز بزرگ ۳,۶۵۰,۰۰۰ریال
    بن سای پیت استروم سایز متوسط ۲,۲۰۰,۰۰۰ریال
    جید مینیاتور فرم S ۲,۳۸۰,۰۰۰ریال
    فوکیا ۱,۲۰۰,۰۰۰ریال
    کاج آراکاریا کوچک ۱,۲۰۰,۰۰۰ریال
    بن سای سبک جنگلی
    بنسای پرتولاکاریا طرح جنگل ۴,۸۰۰,۰۰۰ریال
    بن سای کلکسیونی
    بنسای شفلرا 30 ساله ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
    بن سای پیچ گلیسین ۸,۰۰۰,۰۰۰ریال
    جزیره آراکاریا صخره ای ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ریال
    بن سای پرتولاکاریا 30 ساله ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ریال
    فوکیا کلکسیونی ۵,۸۰۰,۰۰۰ریال
    تاکتوس ۳,۹۰۰,۰۰۰ریال
    جونیپیروس اُرس ۲,۶۵۰,۰۰۰ریال
    سیکاس مینیاتوری ۲,۲۰۰,۰۰۰ریال
    بن سای فیکوس کلکسیونی ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ریال
گیاهان هوازی
    گیاه هوازی آیونانتا
    آیونانتا ۴۵۰,۰۰۰ریال
کود،سم و ملزومات کشاورزی
کود گیاه هوازی ۲۰۰,۰۰۰ریال
کود بونسای ۲۰۰,۰۰۰ریال
کود گیاه آنتریوم ۲۰۰,۰۰۰ریال
کود لاکی بامبو ۲۰۰,۰۰۰ریال
کود کاکتوس و ساکولنت ها ۲۰۰,۰۰۰ریال
کور آهن مایع ۲۰۰,۰۰۰ریال
کود بنفشه آفریقایی ۲۰۰,۰۰۰ریال
تراریوم
گیاه حشره خوار
    نپانتس
    گیاه حشره خوار نپانتس ۱,۷۵۰,۰۰۰ریال